”Jeg har erfaring med evalueringer fra mit arbejde som uddannelsesleder på konservatoriet. Men de kulturbestyrelser, jeg selv sidder i, bruger ikke formelle evalueringer,” siger bestyrelsesformand Eva Hess Thaysen, Egnsteatret Undergrunden.

I den syv medlemmer store bestyrelse for Egnsteatret Undergrunden i Furesø Kommune er de fem eksterne kompetenceudpeget, og de to byrådsudpegede er kulturordførere i deres respektive partier.

Eva Hess Thaysen har reflekteret over evalueringsbehovet. På den ene side kan evaluering give viden til en bedre performance i selv en velfungerende bestyrelse. Men det skal på den anden side måles op imod tidsforbrug og fokusflytning fra det eksterne til det interne. “Hidtil har der ikke været signaler om et behov for formel evaluering. ”Derfor har jeg undladt at sætte evaluering på bestyrelsesdagsordenen, selvom det står i vores vedtægter, at vi årligt bør evaluere os selv,” siger Eva Hess Thaysen.

Indirekte evaluering ved bestyrelsesskift

De eksterne medlemmer udskiftes løbende. Ved hver udskiftning tager bestyrelsen en grundig drøftelse af de kompetencer, teatret har behov for.

Selvom afsættet for vores drøftelser er egne kompetencer, bruger vi hovedparten af tiden på at brainstorme om, hvem vi kan række ud til blandt dem, som 1) har de ønskede kompetencer 2) passer ind i vores arbejdsform og 3) er i en professionel og personlig situation, der gør det muligt for dem at bidrage i bestyrelsen. I drøftelsen af disse tre punkter evaluerer vi jo vores samarbejdsrelation, forventet arbejdsindsats, etc. – så nej, vi har ingen formel evaluering, men vi har en reel evaluering, når vi rekrutterer,” siger Eva Hess Thaysen.

Kulturstyrelsens kontrolevaluering bruger bestyrelsen til udvikling

Hvert fjerde år evaluerer Kulturstyrelsen teatret. Evalueringsrapporten bliver nærlæst af bestyrelsen og drøftet på et møde.

Den seneste evaluering viste f.eks., at vi havde behov for øget markedsføring. På vores sidste bestyrelsesmøde havde jeg derfor bedt hvert bestyrelsesmedlem om at præsentere et fem minutters pitch på, hvad vi kan gøre, hvorfor og hvordan. De velgennemtænkte pitches viste en engageret og arbejdende bestyrelse, hvor alle bidrager til at imødekomme en strategisk udfordring,” siger Eva Hess Thaysen.

Evaluering er fornuftigt, men det tager tid fra andre opgaver

Bestyrelsen for Egnsteatret Undergrunden har fem årlige møder á 2 timer. Det nødvendiggør en stram prioritering af dagsordenstemaer. Alle medlemmer er travle, og næstformanden har tilmed lang transport, fordi han kommer fra Aarhus, så indlægning af et ekstra møde til f.eks. en bestyrelsesevaluering vil være en markant ekstra belastning.

Bestyrelsesposter hos os er ulønnet og det giver ikke speciel prestige at sidde i bestyrelsen. Vi er alle sammen drevet af et idealistisk ønske om at gøre noget godt for vores institution, så ingen har lyst til at sidde i bestyrelsen, hvis de ikke bidrager eller synes, at de flytter noget,” siger Eva Hess Thaysen og slutter: ”Det er enormt vigtigt, at der findes teaterscener som vores, hvor unge kunstnere kan udfolde sig og komme med nye bud på genren. Jeg debuterede selv for mange hundrede år siden som operasanger på Undergrunden, hvilket har givet mig en særlig veneration for netop dette teater”.