>
Forside Tags Resultatløn

Tag: resultatløn

Bestyrelsen skal sikre resultatmåling af resultatlønskontrakter

Resultatlønskontrakter er i stigende grad blevet et bærende element i uddannelsesinstitutionernes operationelle og strategiske styring. Det stiller store krav til bestyrelserne til...

Ministeriet sætter egne mål i næste års resultatlønkontrakter

27. juni 2013 gav Ministeriet for Børn og Undervisning bestyrelserne for erhvervsskoler, gymnasier og VUCer en ny bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter...

Resultatløn deler bestyrelsesformænd i uddannelsessektoren

En rundspørge til ti bestyrelsesformænd i uddannelsesinstitutioner viser et spænd fra direkte afvisning af at bruge resultatlønskontrakter til en integreret anvendelse af...

Resultatlønskontrakter – retningslinjer, krav og eksempler

Uddannelsesinstitutionernes bestyrelser har siden 1. januar 2012 bemyndigelse til selv at indgå resultatlønskontrakter med øverste ledere og øvrige ledere.

Regnskabsmæssig behandling af bonusaftaler

Bonusaftaler indregnes som en omkostning og en hensættelse i takt med, at medarbejderen opnår ret til at modtage bonussen ved at erlægge...

Regler for resultatlønskontrakter

Resultatlønskontrakter kan være værdifulde instrumenter til effektivisering af institutionen og opnåelse af institutionens mål. Offentlige institutioner bør derfor jævnligt overveje, om der...