>
Forside Tags Bestyrelsessammensætning

Tag: bestyrelsessammensætning

Offentlige organisationers bestyrelser: En overset, vigtig ledelsesaktør?

Bestyrelserne er en vigtig del af såvel private som offentlige virksomheders ledelse. Skandalesager minder os ind i mellem om, at det kan...

Arbejdsmarkedsindsigt er den vigtigste kompetence for udpegning til erhvervsskolebestyrelser

Dagens Dagsorden har interviewet repræsentanter fra de væsentligste organisationer med udpegningsret til bestyrelserne i Danske Erhvervsskoler- og gymnasier: Formand Per Påskesen, Dansk Metal;...

Uddannelsesbestyrelser for fremtiden

I dette nummer sætter Dagens Dagsorden fokus på uddannelsessektoren. Vi stiller skarpt på de temaer, der er, eller i fremtiden bør være,...

Sæt det rigtige hold – og I sikrer virksomhedens nødvendige ledelsesrum

Mange offentlige bestyrelser skal have ny holdopstilling i kølvandet på det forestående kommunal- og regionsvalg til efteråret. Der er grund til i...

Den optimale bestyrelsesstruktur

Overskriften er en tilsnigelse. Der er ikke en formel for den optimale bestyrelsesstruktur, som passer til enhver virksomhed eller institution. Måden...

Medarbejderrepræsentanter er kommet for at blive

Reglerne om medarbejderrepræsentation er senest blevet revideret og ajourført med vedtagelsen af den nye selskabslov, der afløser aktie- og anpartselskabsloven. Danmark har...

Dyrk potentialerne i de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Talrige historier fra private virksomheder fortæller, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen år efter år uden at sige et ord. Det...