Har selvejet gjort kulturinstitutionerne stærkere? Direktør for Museet for Søfart, Ulla Tofte, forklarer

Kultur er blevet værdipolitik, og det har ændret markant på måden, man driver kulturinstitution på. Se med når Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart fortæller om de ændringer selvejet har medført. Stigende politiske krav om egenindtjening og en bevægelse fra at være almennyttig til i højere grad at være økonomisk attraktiv ift. egnsudvikling og tiltrækning af turisme er nogle af hovedpunkterne.