Tag det strategiske kulturledelsesrum

Oplevelsen af workshop for kultursektorerne på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2018.

Ved moderator Rikke Søgaard Berth, Horten, blev der i workshoppen for kultursektoren sat fokus på offentlige bestyrelsers strategiske ledelsesrum.

Første indspark var ved chefkonsulent ved Slots- og Kulturstyrelsen Jan Ole Traasdahl. Han præsenterede en guide til at finde 5 røde og 5 grønne lys i forhold til virksomheders omverdensanalyse omkring institutionernes vedtægter, budget og regnskab, god ledelse, strategi og løbende kommunikation via hjemmeside mm. Jan Ole Traasdahls oplæg var bygget på mange års erfaring med tilsyn med ca. 50 musikinstitutioner, der modtager driftstilskud fra styrelsen.

Et eksempel på grønne lys er ifølge Jan Ole Traasdahl, når vedtægterne er opdaterede og retvisende, når de sikrer en mangfoldig bestyrelse, der udskiftes løbende, og når de skaber en klar adskillelse mellem bestyrelsesarbejdet og den daglige ledelse. I forhold til strategi gav han som et eksempel på røde lys, at strategien er bagudskuende og reelt et forsvar for institutionens nuværende status, at strategien ikke fokuserer på muligheder (fx ved digitalisering), og at der er for få – eller alt for mange – KPI’er.

Under debatten efter oplægget gav tilhørerne blandt andet udtryk for overraskelse over de mange ret basale forhold, som styrelsens tilsyn afslører, at der ikke er styr på. Oplægget gav anledning til god debat om, hvilke forhold bestyrelsen skal have styr på som “hygiejnefaktorer” (lovlighed, styr på økonomien mv.), så der bliver rum til at arbejde med strategi.

Finn Schumacker, der er bestyrelsesformand i Danske Kulturbestyrelser, afsluttede workshoppen med et oplæg om at give bestyrelsen et klart fundament for strategilægning. Oplægget tog afsæt i at bruge den eksponentielle udvikling, der ses inden for mange områder, som afsæt for strategi – arbejde “med” den – i stedet for at holde fast i fortiden.

Med henvisning til Thomas Friedmans bog “Thank you for being late” tog Finn Schumacker fat i tre megatrends, som efter hans opfattelse danner baggrundstæppet for strategiarbejdet: Moores lov – at antallet af transistorer på en chip fordobles cirka hvert halvandet år; Markedet – globaliseringen, og Moder Natur – klima og miljø. Kun hvis bestyrelsen arbejder med respekt for disse megatrends, kan den stille de spørgsmål, der sætter den i stand til at lægge den rette strategi for institutionen.