Strategisk udvikling under effektiviseringspres i forsyningsselskaber

Oplevelsen af workshop for forsynings- og infrastrukturvirksomheder på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2018.

Workshoppen for forsyningssektoren havde fokus på, hvordan bestyrelsen kan forfølge en strategi med fokus på udvikling i stedet for på effektivisering. Line Markert, Horten, modererede workshoppen.

Indledningsvis præsenterede partner i EY Michael N.C. Nilsen resultatet af Pluss’ og EY’s Forsyningssurvey, som indeholder vurdering fra beslutningstagere i forsyningssektoren på de politiske og markedsmæssige vilkår i sektoren samt deres syn på, hvorledes de kan manøvrere nu og fremover. Konklusionerne på undersøgelsen viser, at hovedfokus for beslutningstagerne er effektivisering og sikring af forsyningssikkerheden.

Som et eksempel på en anden måde at håndtere effektiviseringskravene på, præsenterede administrerende direktør for Skanderborg Forsyning Jens Bastrup forsyningens arbejde med en anden strategisk tilgang. Fyrtårsprojektet for Skanderborg Forsyning er AquaGlobe. Etablering af AquaGlobe er resultatet af en fokuseret indsats for at skabe merværdi gennem partnerskaber med kommune, lokalsamfund og erhvervsliv, fremfor at opfylde regulatoriske effektiviseringskrav gennem indskrænkning af serviceniveau og besparelser.

Deltagerne i workshoppen drøftede de strategiske udfordringer i deres egne virksomheder, og hvorledes Skanderborg Forsynings historie kunne inspirere eller perspektivere deres arbejde med at vende effektiviseringskrav til muligheder fremfor begrænsninger.

Skanderborg Forsyning har sammen med en række aktører i vandbranchen været med til at udvikle vandteknologiske løsninger. Bestyrelsen for Skanderborg Forsyning har sat en skarp strategi om at skabe erhvervsudvikling, teknologiudvikling, eksport og effektive vandløsninger i samarbejde med mange aktører i vandbranchen. Strategien henvender sig til borgere og virksomheder i Skanderborg, men også regionalt og internationalt. Dette har været naturligt for Skanderborg Forsyning på grund af de geografiske og erhvervsmæssige forudsætninger i området.

Andre forsyninger, som deltog i workshoppen, arbejder tæt sammen med deres lokale erhvervsvirksomheder, fx i affaldssektoren eller produktionsvirksomheder med en stor produktion af overskudsvarme.

Den efterfølgende plenumdiskussion omhandlede, hvordan forsyningsselskaberne kan positionere sig til fremtiden under det stigende effektiviseringspres. Strategilægning er en vigtig brik i at skabe et overblik over det gemte potentiale for værdiskabelse og rationalisering, der findes i forsyningen. Et opmærksomhedspunkt hos en del forsyningsvirksomheder er, at de strategiske og innovative samarbejder ikke må indebære prisstigninger for forsyningens kunder.