Paneldebat med Nina Smith, Lisbeth Knudsen, Anders Eldrup og Allan Søgaard

Efter de fire oplægsholderes individuelle oplæg, samledes de til en times paneldebat om at skabe et ledelsesrum for offentlige bestyrelse.

Efter de fire oplægsholderes individuelle oplæg, samledes de til en times paneldebat om at skabe et ledelsesrum for offentlige bestyrelse.

Nina Smith indledte med at sige: ”Politikerne bestemmer; bestyrelsernes opgave er at finde vejen til at realisere politikernes beslutninger. Her mangler bestyrelserne pondus, vi må selv kæmpe os ind på den centrale plads, så vi ikke (for)bliver et vedhæng til styringen af institutionerne.”

Lisbeth Knudsen uddybede: ”Politikerne skal fortolke borgernes vilje. Problemet er, at vores nuværende politikere kigger bagud – vi har brug for visionære politikere, der kan tænde det lange lys.”

Anders Eldrup kommenterede: ”Den politiske styring er faktisk fremadrettet. I de fireårige resultatkontrakter tændes det lange lys. Det er en klar forbedring ift. de oprindelige årsaftaler – og ja, budgetloven indskrænker så ledelsesrummet til at kunne agere med fire års horisont. Det er helt afgørende, at bestyrelserne udnytter dette ledelsesrum til at skabe de resultater/ydelser, politikerne ønsker. Der er ingen naturlov, som siger, at f.eks. skoledrift skal være offentlig. F.eks. drives hovedparten af de socialpædagogiske tilbud i dag i privat regi. Friskolerne vokser eksplosivt – måske som en reaktion på, at folkeskolen ikke leverer det, som borgerne ønsker – og når borgerne stemmer med fødderne, så følger politikerne efter. På samme måde kan ældreservice og hospitalsdrift også være privat.”

Nina Smith replicerer: ”Ja, men politikerne skal holde op med at blande sig i detalejen, f.eks. om undervisning skal udbydes i små hold og blended learning på Aarhus Universitet, når man hovedsagelig kun råder over store lokaler.”

Herefter var der en række spørgsmål og kommentarer fra salen.

Direktør Raymond Skaarup, Tårnby Forsyning: ”Politikerne hylder principperne om mod og accept af fejl, men når fejlen opstår, blander de sig i detaljen. Det gør bestyrelser og ledelser reaktive.”

Rektor Jens Otto Kjær Hansen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: ”Når det offentlige styrer så hårdt på resultatkrav og har strenge akkrediteringskrav, altså proceskrav, hvorfor så ikke overlade selve udbuddet af ydelser til private aktører?

Allan Søgaard svarede: ”Regulerer man en service kontraktligt, som man f.eks. gør hos Falck eller med de socialpædagogisk tilbud, bliver den en serviceydelse – og en standardiseret serviceydelse. Der er behov for at kunne udvikle servicetilbuddene, og måske skal de også være forskellige, forskellige steder i landet. Her kan bestyrelserne vise deres værdi.”

Anders Eldrup fulgte op: ”Da jeg var i Finansministeriet, var kulturen, at en besparelse på 2 kr. var dobbelt så god som en besparelse på 1 kr. Se f.eks. hvad der skete med SKAT, da det blev samlet i staten og decimeret – man havde en fin konsulentrapport, der viste besparelsesmulighederne, og så kørte man uden hensyn til konsekvenserne.

Mentimeter samlede deltagernes meninger

Midtvejs i paneldebatten blev deltagerne spurgt om: ”Tre ord, som dækker jeres bestyrelses handlinger til at imødegå effektiviseringspres.” Svaret blev samlet i en såkaldt ”Mentimetermåling”, hvor Strategi og Samarbejde var de helt dominerende svar.

Paneldebatten sluttede med Nina Smiths opfordring til at nedsætte en kommission med den opgave at skabe stærkere offentlige bestyrelser. Når ingen har svaret, er en kommission et rigtig godt redskab til at fremtvinge en løsning.