Sammenspillet med eksterne interessenter giver store muligheder for værdiskabelse, men også øgede krav til faglighed og kompetencer

Emil Ladefoged Friis’ oplevelse af workshop IV for “Værdiskabelse i samarbejdet med eksterne interessenter” på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 7. oktober 2015.

Workshoppen ”Værdiskabelse i samarbejdet med eksterne interessenter” samlede 18 bestyrelsesmedlemmer og ledere fra forsyningsselskaber samt kultur- og uddannelsesinstitutioner – samt nogle rådgivere. Spredningen gav et godt grundlag for dialog med mulighed for udvikling og erfaringsdeling mellem de forskelligartede sektorer.

Temaet for workshoppen var forholdet til eksterne interessenter og etablering af aktiviteter uden for en virksomheds naturlige nærområde giver værdiskabelse. Etableringen af internationale aktiviteter gav særlig lejlighed til dialog og interesse. Dette fokus blev hjulpet på vej af arrangementets to oplægsholdere: Claus Homann, vicedirektør i Aarhus Vand og Ernst Lykke Nielsen, bestyrelsesformand for Niels Brock. Begge oplægsholdere berettede om succes ved etablering af internationale aktiviteter.

Værdiskabelse i viden, faglige og erhvervsmæssige kompetencer

Interessen for eksterne aktiviteter blev stadfæstet, da 14 af 18 deltagere via afstemning blandt workshoppens deltagere tilkendegav, at deres bestyrelser planlægger aktiviteter uden for virksomhedens nærområde. Heraf viste 11 yderligere, at deres bestyrelser allerede har medlemmer, der arbejder aktivt med at skabe eksterne relationer i forbindelse med markedsudvidelse.

Værdiskabelse er også viden og kompetencer

Claus Homann startede sit oplæg med at fortælle, hvordan en samfundsmæssig udvikling har fordret, at Aarhus Vand måtte redefinere sine strategiske mål og ambitioner. Hvor fokus før var at levere et produkt af høj kvalitet til den bedste pris, er det nu også nødvendigt at have et stærkt fokus på værdiskabende relationer og en samfundsmæssig ansvarlighed.

Selvom en stabil økonomisk base er nødvendig, før en virksomhed kan overveje at udvide sine aktiviteter, er værdiskabelse ikke nødvendigvis lig økonomisk vækst. Værdiskabelse kan også være viden og kompetenceudvikling. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen bruger tid på at definere og afklare, hvordan den enkelte virksomhed forstår værdiskabelse. Denne afklarede definition må ligge til grund for ledelsens vækst- og handlingsstrategi. 

Den rette kompetenceprofil er essentiel for den gode bestyrelse

I samarbejdet med eksterne interessenter opstår der høje krav til bestyrelsens kompetencer. Kompetencer inden for innovation og finansiering, men også international og kulturel indsigt bliver nødvendige forudsætninger. Ved en afstemning blandt deltagerne kunne kun fire af workshoppens deltager skrive under på, at deres bestyrelse har de rette kompetencer til at understøtte et samarbejde med eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Dette bliver yderligere interessant, når 10 deltagere efterfølgende tilkendegiver, at netop internationale aktiviteter er afgørende for deres virksomheds langsigtede udvikling.

Selvsupplering kan sikre bestyrelsen de nødvendige kompetencer

En stærk kompetenceprofil hos bestyrelsen var central for Ernst Lykkes oplæg. Han kunne fortælle om den opgave, Niels Brock har haft med at opkvalificere bestyrelsens kompetencer. I Niels Brock har man i bestyrelsen haft gevinst af selvsupplering. Selvom en sådan overgang ikke har været uden gnidninger, har det givet bestyrelsen mulighed for at opkvalificere og udfylde manglende kompetencer. Kompetencer, som har været nødvendige i institutionens samarbejde med internationale interessenter. Aflønning kan ligeledes være et redskab til at sikre samme mål.

Internationale samarbejder er givende, men stiller tilsvarende store krav

De internationale samarbejder kan i særdeleshed bidrage til skabelsen af ny viden samt erhvervsmæssige og faglige kompetencer. Vækst i viden går begge veje. Danske virksomheder har ifølge Ernst Lykke noget at byde på internationalt. Til gengæld kan de trække inspiration, viden og erfaringer med hjem til Danmark. Endnu en mulighed for værdiskabelse er positive imageeffekter ved internationale samarbejder. Disse effekter er til stede ude, men også hjemme, hvor de bidrager til en attraktiv virksomhedsprofil og skaber en bredere rekrutteringsbase.

Gevinsterne gavner ikke kun de enkelte virksomheder, men også det danske samfund. Den samfundsmæssige gevinst sker både som en effekt af virksomhedernes højere ansvarsforpligtelser til eksempel vis bæredygtighed, men også gennem den viden og de kompetencer, der bliver tilført samfundet som helhed.