Sådan (be)griber og prioriterer bestyrelsen fremtidens muligheder

Vi er samspilsramte. Hvert 30. år rammes verdensøkonomien af krise – den sidste kaldte vi finanskrisen. Hvert 250. år får vi et teknologiskifte – sidst var det opfindelsen af dampmaskinen. Netop nu bakser vi med en økonomisk krise og et teknologiskifte på samme tid, hvilket gør det uendeligt svært at se, hvad fremtiden bringer.

Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde,” skal Winston Churchill have sagt. Med det mente han, at en krise giver mulighed for at træffe upopulære beslutninger til at forny samfundsordenen – så nok genopstår samfundet, men i en ny udgave.

Når et samfund står over for et teknologiskifte, er det radikalt nye tiltag, der er behov for, og her kan man kun i begrænset omfang trække på tidligere tiders erfaringer, for det er helt andre drivkræfter, som gælder. Der er behov for radikal innovation.

For 30 år siden opfandt man begrebet ’work smarter not harder’. Det passer ikke længere; vi er nødt til både at ”work smarter and harder”.

  • Der er brug for at skabe en god ledelsesskik for innovation – en Innovation Governance. I december 2001 lancerede Nørby-udvalget sin første rapport om corporate governance og bragte dette emne i front i ledelsesdebatten. Det var godt og nødvendigt.
  • Selvom debatten om corporate governance er god, kan den ikke stå alene. I en situation, hvor innovation er blevet den centrale kilde til konkurrencekraft og overlevelse, har ledere og medarbejdere i alle organisationer brug for langt mere præcist at forstå og mestre de processer, som skaber innovationen.
  • I lyset af denne udfordring har Innovationsrådet og den til lejligheden nedsatte arbejdsgruppe besluttet sig for at komme med et gennemtænkt og sammenhængende bud på, hvad god ledelsesskik burde indeholde i forhold til emnet innovation. En Innovation Governance om man vil.

Om professor Anders Drejer

Professor Anders Drejer, Aalborg Universitet. Han blev professor som 34-årig – den hidtil yngste alder for en dansk professor. Anders Drejer kombinerer sin omfattende forskningsindsats, publiceret i en lang række fagtidsskrifter og bøger, med praktisk ledelse og socialt ansvar. For øjeblikket er han medlem af fire virksomhedsbestyrelser, hvoraf han er bestyrelsesformand for to.