Bestyrelsen skal have stærke relationer og bestyrelsesudviklingssamtaler

Benedikte Bønløkkes oplevelse af workshoppen for værdiskabelse i bestyrelsens interne samarbejde med oplæg fra lektor Sune Lehmann Jørgensen, DTU Compute og bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium. Workshoppen fandt sted på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 7. oktober 2015.

Bestyrelsesmedlemmer, ledere og formænd var samlet for at høre oplæg og drøfte inputs om, hvilke redskaber der skaber værdi i bestyrelser. Dialogen tog afsæt i oplæg fra hhv. lektor Sune Lehmann Jørgensen, DTU Compute og bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium.

Stærke personlige forbindelser styrer fælles problemløsning, Sune Lehmann Jørgensen

Sune Lehmann Jørgensen tog afsæt i sin artikel, ’Why networking doesn’t work’ – et studie om netværkets betydning. Studiet konkluderer, at det er de dybe relationer i netværket, der giver resultater. Dette står i kontrast til den almene antagelse: det er altid godt at ’networke’. Men nogle situationer kræver en anden form for networking, og de svage relationer er ikke nok. Det handler derfor om de stærke bånd i ens netværk. 

For bestyrelsesmedlemmer er det dermed værdifuldt at have stærke relationer – frem for mange relationer – både i og uden for bestyrelsen. Det er garanten for, at de kan løse opgaverne sammen, og at de kan trække ressourcer udefra. 

Ifølge en stor statistisk signifikant undersøgelse fra The Conference Boarder samarbejdet i bestyrelsen otte gange vigtigere end kompetencer for virksomhedens værdiskabelse. Og her er det, Sune Lehmann Jørgensen – ganske vidst ikke i bestyrelser – har undersøgt, hvad der er for nogle relationer, der giver værdi.

Da workshoppens deltagere før oplægget blev spurgt, om samarbejdsrelationen i deres bestyrelse har været et punkt på dagsordenen, svarede 24 ja, mens 18 svarede nej. Da deltagerne efter oplægget blev spurgt, om værdiskabelsen i bestyrelsen ville blive styrket, hvis de kunne styrke deres samarbejdsrelationer, så svarede 39 ja, mens 5 svarede nej. 

Klare udmeldinger og individuelle samtaler sikrer et højt og homogent bestyrelsesengagement

Søren Sørensen indledte sit oplæg med at fastslå, at det at skabe en god bestyrelse kræver en forståelse for hvert bestyrelsesmedlems kompetencer og det enkelte medlems interesser. En sådan forståelse kan opnås i en samtale mellem bestyrelsesmedlemmet og bestyrelsens formand – også kaldet bestyrelsesudviklings-samtaler (BUS). I BUS siger medlemmerne til formanden, hvad de vil arbejde med, og hvordan de med deres kompetencer og interesser kan bidrage. Det giver formanden indsigten til f.eks. at uddelegere opgaver efter medlemmernes kompetencer, og det giver en fortrolig ramme, hvori formanden kan spørge ind til problemområder som f.eks. dårlig forberedelse, fremmøde, bidrag på møderne etc. 

Samtalerne skaber grobund for bedre bestyrelsesarbejde, og BUS øger chancen for, at alle deltager aktivt i bestyrelsen og er engagerede, konkluderer Søren Sørensen. Og højt aktivitetsniveau og engagement bliver stadigt vigtigere, fordi bestyrelserne fremover skal håndtere stadigt flere opgaver. 

Uddrag fra dialogen mellem og efter oplæggene

Bestyrelsesudviklingssamtaler. Samtalerne kan anses som en form for overvågning over bestyrelsesmedlemmerne og give bestyrelsesformanden rollen som politibetjent i bestyrelsen. Begge dele er imod samtalens hensigt om at øge medlemmernes engagement.  Hertil svarer Søren Sørensen, at samtalerne er en dialog – ikke anklage og kontrol – som sikrer den bedst mulige bestyrelse med de mest aktive og kompetente medlemmer.  

Det mest effektive til at fremme værdiskabelse i bestyrelser.Værdiskabelse i bestyrelser kan fremmes gennem en god og humoristisk tone. Formanden har en vigtig rolle, da formanden skal være velforberedt og konstruktivt lede mødet. Begge dele er afgørende vigtigt for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer bidrager til værdiskabelsen.