Dagens Dagsorden NR. 27 Bestyrelsens Værdiskabende Samarbejde

Udgivet 2015.10.13

Nøglebudskaber fra tolv bestyrelsesformænd, direktører, forskere og en politiker om værdiskabende samarbejde på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 7. oktober 2015

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 27 her eller nedenfor

Rammerne, kompetencerne og rollerne i det værdiskabende samarbejde

Med forskerbriller fortæller professor Steen Thomsen om den videnskabelige viden om samarbejdsrelationen. En af sværvægterne i dansk bestyrelsesarbejde Agnete Raaschou-Nielsen fremhæver, at bestyrelseskompetencerne er udfordret, når de skal kunne agere sparringspartner for direktion. ”Mister governance” alias Lars Nørby Johansen beretter om, hvor svært det er at vide, hvornår man skaber værdi. Endelig fortæller borgmester Steen Christiansen om, hvordan han og KL ser på offentlige bestyrelsers roller i samfundets værdiskabelse.

Bestyrelsens samarbejdsrelationer internt, til direktionen, til ejerne og til eksterne

Med stor indsigt, erfaring og set fra de forskellige vinkler, der afspejler deres forskellige roller i samarbejdsrelationer, gav: Bestyrelsesformændene Søren Sørensen, Tradium; Ernst Lykke Nielsen, Niels Brock; Carsten Fode, ARoS sammen med forsker Sune Lehmann Jørgensen, DTU Compute, direktør Susan Münster, Holbæk Forsyning, vicedirektør Claus Homann, Aarhus Vand og særlig rådgiver Jørgen Clausen, SDU oplæg i de fire temaopdelte workshops. Oplæggene var grundlaget for diskussionerne deltagernes diskussioner om de enkelte samarbejdsrelationer.

Professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen sætter offentlige bestyrelser i en videnskabelig historisk kontekst med betegnelsen “Klanstyring”.