Dagens Dagsorden NR. 23. Strategilægningsprocessen

Udgivet 2014.09.14

Inspiration til hele strategilægningsprocessen – fra oplæg over emner og fora for drøftelser til opfølgning – fra 30 bestyrelsesformænd. Hertil redskaber til at måle effekter og dele opgaverne.

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 23 HER eller nedenfor

Læs blandt andet om:

Undersøgelse: Strategilægning på de nye bestyrelsers dagsorden

Dagens Dagsordens aktuelle interviewundersøgelse med 30 bestyrelsesformænd går i dybden med de nye bestyrelsers strategilægningsproces. Fordelt i otte artikler kommer vi blandt andet rundt om:

  • Processen med at skabe et strategioplæg
  • Strategitemaerne
  • Tidshorisonten for strategierne
  • Formen på strategidrøftelserne – herunder sammenhængen mellem form og indhold
  • Udformning af strategier – herunder målepunkter
  • Opfølgning på strategier
  • Forventningerne til resultaterne af strategierne

Se resultatet og læs om formændenes personlige erfaringer og forventninger.

Økonomistyring gør strategi til virkelighed

Når de kvalitative strategiske mål udtrykkes i målbare indikatorer (KPI’er) sammen med budgetmål, kan ledelsen træffe de bedste beslutninger og bestyrelsen justere. Det gør strategi til virkelighed – og virkeligheden tilpasser strategien

Direktionsinstruks fordeler opgaverne mellem bestyrelse og direktion

Det gode samarbejde bygger på en klar arbejdsdeling. En direktionsinstruks er et rigtig godt redskab til både at dele opgaverne og udtrykke bestyrelsens forventninger til, hvornår og hvordan direktionen skal handle