Dagens Dagsorden NR. 22. Overgangen til en Ny Bestyrelsesperiode

Udgivet 2014.01.31

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 22 HER eller nedenfor

Læs blandt andet om:

Udsigten bag bestyrelsesprotokollen

Et ’kig’ på tværs af og bag om bestyrelsesprotokoller, regnskaber, budgetter, strate­ginotater mv. giver nye bestyrelsesmedlemmer og -formænd et solidt indblik i den institution, de får ansvaret for.

Undgå erstatningsansvar ved at kende tidligere bestyrelses beslutninger

Har man undladt at imødegå tab som følge af afgående bestyrelses beslutninger og dispositioner, kan man selv blive ansvarlig.

Brug revisionsprotokollen til at få indsigt i økonomien

Et tiltrædelsesprotokollat fra revisor giver nye bestyrelsesmedlemmer en samlet oversigt over bestyrelsens og revisorens ansvar i forbindelse med regnskabsaflæg­gelse.

Sæt udviklingsmål for både virksomheden og bestyrelsen

En ny bestyrelsesperiode bør begynde med at sætte tid af til at drøfte mål og retning for virksomheden og for bestyrelsens eget virke og udvikling.

Overblik over bestyrelsens rammer og kerneopgaver

Få et overblik over de seks delfunktioner, som tilsammen dækker bestyrelsens univers.