Dagens Dagsorden NR. 19. Udviklingstendenser de næste 5-7 år

Udgivet 2013.04.09

De næste år vil der være fokus på at udvikle redskaber, som giver politikerne maksimal indflydelse uden at blande sig i ledelsen af de stadigt flere offentlige virksomheder med egen bestyrelse.

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 19 HER eller nedenfor

Erhvervsskolernes formandskab skal udpege bestyrelserne efter kompetencer

Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne ønsker, at de partsud­pegede bestyrelsesmedlemmer fremover bliver valgt ud fra de kompetencer, den samlede bestyrelse for hver erhvervsskole har behov for. 

Generationsskifte i gymnasiebestyrelserne

Mange af de pionerer, som for syv år siden etablerede gymnasiebestyrelserne, vil blive afløst af en yngre generation. Det vil ske samtidig med, at bestyrelserne nu pludselig får mulighed for at få indflydelse på gymnasiernes pædagogiske arbejde. 

Offentliggørelse af møder er god offentlig governance

Intet tyder på, at den åbne mødeform er mindre produktiv end den lukkede, og det er et helt fundamentalt princip i udøvelsen af demokratiet, at offentligheden har krav på en begrundelse for, at mødepunkter lukkes.

Fintuning på markedsvilkår er fremtidens offentlige styringsredskab

Ejerne indgår resultatkontrakter med deres virksomheder og styrer ved bevillinger. I takt med at de offentlige virksomheder og institutioner bliver hurtigere til at rea­gere på bevillingsændringer, vil ejerne fintune performanceafhængig aflønning.

Politikerne kan få magten ved at slippe kontrollen

Det er nødvendigt at decentralisere beslutningskompetencen for at sikre effektiviteten. Og derfor bliver styring (governance) via bestyrelser og ejerskab helt centralt de kommende år. Politikerne skal holde sig til at udstikke rammerne.