Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2020 i Aarhus og København: Se programmerne

Årets tema: Armslængde eller fodlænke – selskabsledelse og selveje i fællesskabets interesse?

I år afholdes Årets Offentlige Bestyrelseskonference i Aarhus d. 4. november og i København d. 11. november.

Der er en løbende debat om offentlige institutioners og virksomheders evne til at levere på de store samfundsmæssige dagsordener. Det decentrale ledelsesrum udfordres fra tid til anden samtidig med, at selveje-modellen udvides til stadig flere områder, og flere enheder selskabsgøres og udskilles fra den offentlige forvaltning. Bestyrelsesmodellen udgør i dag en central del af den danske samfundsmodel, og balancen mellem myndighedernes styring og institutionernes selvstændighed er fortsat en debat, der fylder i klasseværelserne, på kontorerne og i korridorerne.

Men hvad har vi lært af styringsformerne indtil nu? Hvad ser vi ind i i fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at offentlige institutioner og virksomheder handler i fællesskabets interesse?

De spørgsmål tager vi fat på under årets bestyrelseskonferencer, og vi er glade for at kunne præsentere to stærke programmer spækket med spændende oplægsholdere. Hør bl.a.:

Aarhus 4/11

Anne-Marie Dohm, bestyrelsesformand Moesgaard Museum

Allan Kortnum, direktør Herningsholm Erhvervsskole

Carsten Fode, bestyrelsesformand Aros

Christina Lundsgaard Ottsen, diversitetsstrategisk ledelseskonsulent og indehaver af Cohera Consult

Kirsten Nielsen Sørensen, bestyrelsesformand Viden Djurs

Lotte Bøgh Andersen, professor Aarhus Universitet

Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand Aalborg Forsyning

Mads Kähler Holst, direktør Moesgaard Museum

Niels Højberg, stadsdirektør Aarhus Kommune

Steffen Husted Damsgaard, bestyrelsesformand Lemvig Vand og Spildevand

København 11/11

Anya Eskildsen, direktør Niels Brock

Eva Sørensen, professor Roskilde Universitet

Einar Lyduch, bestyrelsesformand Tårnby Forsyning

Frank E. Andersen, kommunaldirektør Slagelse Kommune

Frida Frost, bestyrelsesformand Experimentarium

Kim Gladstone Herlev, direktør Experimentarium

Lars Goldschmith, Bornholm Energi og Forsyning

Laura Vilsbæk Olesen, stifter af nyibestyrelsen.dk og bestyrelsesmedlem i AART og Logitrans

Søren Hartmann Hede, adm. direktør Københavns Kommune

Ulla Tofte, Museet for Søfart

Eksperimenterende, eksotiske og forhistoriske rammer

Årets regionale bestyrelseskonferencer kommer til at foregå i særlige rammer. I København får vi fornøjelsen af at være i det experimenterende univers hos Experimentarium og i Aarhus tager vi på en historisk rejse tilbage i tiden på Moesgaard Museum. Ved konferencetilmelding får du mulighed for at besøge institutionen på egen hånd efter konferencen.

Vi glæder os til at sætte spot på et vigtige og omdiskuteret emne som selveje og selskabsledelse er, og ikke mindst at få talt om, hvordan vi sikre den rette balance mellem institutioners og virksomheders selvstyre og fællesskabets interesser.

Covid-19

Vi planlægger konferencerne i tråd med myndighedernes anbefalinger, og vil under konferencerne følge de udstukne retningslinjer. Vi arbejder på nuværende tidspunkt med et max. antal på 50 deltagere pr. konference for ikke at have for mange samlet ét sted.

Konferencestederne (Moesgaard Museum og Experimentarium) er alle 100% opdateret på retningslinjerne og har store lokaler, hvor konferencerne kan afvikles med sikker og behørig afstand.

Kåring af Årets Offentlige Bestyrelse 2020

Selvom formatet i år er anderledes grundet Covid-19 skal det ikke stoppe kåringen af årets Årets Offentlige Bestyrelse 2020. For netop understøttende og professionelle bestyrelser har været afgørende i en tid med så store forandringer. Kender du derfor en bestyrelse som gør et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde til inspiration for andre bestyrelser, og som har formået at drive professionel bestyrelsesarbejde til UG i denne uforudsigende tid, så send dit nomineringsforslag inden d. 15. september.