Skab vinderbestyrelsen i forsynings- og infrastruktursektoren

Thomas Lyhne, partner og chefkonsulent i Pluss, indledte workshoppen for forsynings- og infrastruktursektoren med et oplæg om det nye ’Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber’. Herefter inviterede fire bestyrelsesformænd fra sektoren til debat om at sikre de rigtige kompetencer med afsæt i deres egne konkrete tiltag i deres bestyrelser.

Juniorkonsulent i Pluss Jakob Winthers oplevelse af workshoppen i forsynings- og infrastruktursektoren på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017.

Kodeks – et redskab til at styrke bestyrelsesarbejdet

Thomas Lyhne præsenterede den involverende tilblivelse af kodekset for dels at adressere de væsentligste problemstillinger, dels at gøre kodeks praksisorienteret og dermed anvendeligt i det enkelte selskab. Herefter fremhævede han de væsentligste kodeksanbefalinger om kompetence som optakt til den efterfølgende diskussion i plenum.

Praktisk tilgang til kompetencerekruttering og at få kompetencerne i spil

Som oplæg til debat med deltagerne præsenterede:

  • Finn Thøgersen, bestyrelsesformand i Nomi4s
  • Ango Winther, bestyrelsesnæstformand i Aarhus Vand
  • Erik Østergaard, bestyrelsesformand i ADP
  • Uffe Bro, bestyrelsesformand i Løgstør Fjernvarme

…deres analyser af og initiativer til at dække alle kompetencebehov i deres bestyrelse.

Den livlige dialog og debat i workshoppen mundede ud i tre centrale teser:

  1. Tag dialogen med ejerne om betydningen af det rigtige hold – bestyrelsen kan være med til at sætte dagsordenen. Ejerne skal aktivt inddrages i at sætte det ”rigtige” bestyrelseshold. Afgående bestyrelse er en naturlig initiativtager til dialogen, for den kender kompetencebehovet i relation til de udfordringer, selskabet står overfor. Da kompetencebehov udspringer af selskabsudfordringer, giver ejerinvolvering i at afdække kompetencebehov samtidig ejeren viden om selskabet og dermed input til en forventningsafstemning mellem ejer og selskab.
  2.  Løbende evaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde er vigtigt – formen kan være meget forskellig. Erkendelse af kompetencegab i en bestyrelse er svært, og evaluering af bestyrelsen og dens medlemmer kræver mod. Ikke desto mindre var konsensus i debatten, at evaluering er en vigtig funktion i enhver bestyrelse og et meget vigtigt redskab i relation til at sikre kompetencerne i en fremtidig bestyrelsessammensætning. Kompetenceevaluering kan gøres på flere måder – fra semistruktureret dialog med formanden/i bestyrelsen, over brug af selvevalueringsværktøjer (efterfulgt af bestyrelsesdialog), til professionelle eksterne evalueringer. Det kan gøres løbende, og det kan gøres i kombination.
  3. Erkendelsen af kompetencegab giver stærke forudsætninger for en kvalificeret dialog med direktionen om håndtering af udfordringerne. Evaluering af bestyrelserne giver formand(skabet) mulighed for en diskussion i bestyrelsen om, hvordan kompetencegab i bestyrelsen og udfordringer med bestyrelsessammensætningen kan håndteres. Løsningsmodellerne var meget forskelligartede. Nogle selskaber selvsupplerer med eksterne medlemmer, nogle uddanner bestyrelsesmedlemmer, mens andre supplerer bestyrelsens kompetencer ved indhentning af konsulentydelser.

Erik Østergaard og Ango Winther præsenterede deres bestyrelsers ”search-strategi” til udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer på baggrund af en evaluering af kompetencebehovet i bestyrelsen. Som kontrast hertil fortalte Finn Thøgersen om sin bestyrelses fokus på at sætte de eksisterende medlemmernes kompetencer i spil.