Meritokrati på 141 år leverer fortsat forsknings- og forretningsresultater

Carlsbergfondet ledes af en fem mand stor bestyrelse, valgt blandt de indenlandske medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Formanden er født formand for Carlsberg A/S. Sådan har det været siden 1876, da brygger J.C. Jacobsen oprettede Carlsbergfondet.

Redaktør Jens Kristian Sommers oplevelse af Flemming Besenbachers oplæg på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017.

Carlsberg blev etableret i Valby for at få adgang til rent vand, og fordi den første jernbane mellem København og Roskilde gik igennem Valby, hvilket gav gode transportmuligheder. Brygger Jacobsen var interesseret i videnskab og forfinede Carlsbergs ølkvalitet på videnskabeligt grundlag – bl.a. fik han med videnskabelig hjælp rendyrket en gærcellestamme, som for alvor løftede ølkvaliteten. Han troede så meget på offentlig og lige adgang til viden, at han undlod at patentere denne gærcellestamme.

Da Brygger Jacobsen ikke anså sønnen Carl som en egnet arvtager – han interesserede sig alt for meget for kunst – etablerede han i stedet Danmarks første erhvervsdrivende fond, som han overlod ejerskabet til. Og netop for at understøtte videnskaben, besluttede han, at overskuddet fra Carlsberg skulle tilbage til grundforskning, som kan komme alle til gode.

I fundatsen er der to hovedformål:

  • Der må aldrig gås på kompromis med kvalitet
  • Kortsigtet gevinstmulighed må aldrig prioriteres frem for langsigtet udvikling.

Kandidatliste på 260 navngivne personer er grundlaget for bestyrelsesrekruttering

Brygger Jacobsen besluttede, at den bedste måde til at sikre Carlsbergs fortsatte udvikling var at rekruttere bestyrelsesmedlemmer fra videnskaben, som konkret er: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har i dag 260 danske professorer, som er valgbare bestyrelsesmedlemmer – de 200 udenlandske medlemmer er ikke valgbare – til Carlsbergfondets Bestyrelse.

De tre P’er i strategilægningen

Den overordnede strategilægning har 5-10 års horisont, men må løbende tilpasses – og sommetider radikalt ændres – når omverden forandrer sig. F.eks. ramte det Carlsberg meget hårdt, da Putin mangedoblede ølafgifterne, fordi det russiske marked både omsætningsmæssigt og indtjeningsmæssigt var det absolut største marked. I dag er tyngden flyttet til Asien.

I strategilægningen er der tre P’er for Carlsberg:

  • Profit
  • People and purpus
  • Planet

De tre P er i nydelig forlængelse af Brygger Jacobsens ideer om at tænke langsigtet og tænke på almenvældet.

Bestyrelsesmøder til drøftelser og beslutninger

Den værdiskabende bestyrelse er det rigtige hold, som bruger hinanden. Netop for at bestyrelsesmedlemmerne kan bruge hinanden, bruges 80-85 % af tiden på bestyrelsesmøderne i Carlsberg på drøftelser og beslutninger – alle forventes at være så velforberedte, at der ikke skal bruges tid på sagsfremlæggelse.

Forud for bestyrelsesmøder er alt skriftligt dokumenteret, og alt har Executive summary på 1-2 sider.

Den originale Carlsberg er igen tilgængelig

For et par år siden gjorde forskere ved Carlsberg Laboratorium en spektakulær opdagelse, da de syv kilometer lange kældergange skulle ryddes for at bygge Carlsberg Byen. Her fandt de én af de allerførste Carlsberg-øl, brygget med den oprindelige, rene gær (gærstammen var gået tabt), som professor Emil Christian Hansen rendyrkede på Carlsberg Laboratorium på Gamle Carlsberg Vej i Valby i 1883.

Et Carlsberg-finansieret Ph.d.-projekt fik isoleret nogle få overlevende gærceller gemt i flaskens bundfald – inden projektet vidste man, at det var en teoretisk mulighed at finde levende gærceller, da man ikke pasteuriserede øl i 1883. Så efter at have overlevet 133 år i en ølflaske i bryggeriets kælder, er det nu lykkedes for førende forskere ved Carlsberg Laboratorium at genbrygge den gamle lagerøl ved hjælp af den oprindelige gær og efter nøjagtig samme opskrift som den autentiske 1883-version.

Carlsberg 1883 besvarer Perikles gamle tese: ”Hvornår smager en Tuborg bedst”

Netop Carlsberg 1883 bød Carlsberg på ved afslutningen af Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvor deltagerne blev en halv times tid efter konferencen for at evaluere dagens oplevelser og bygge videre på netværksrelationerne.

Carlsberg 1883 er brygget på den samme gærstamme. Carlsberg har samtidig brygget den nye øl efter samme opskrift, som blev brugt i 1883.

Carlsberg 1883 er resultatet af et forskningsprojekt, som Carlsberg Laboratorium iværksatte ved hjælp af en donation fra Carlsbergfondet i anledning af laboratoriets jubilæum.