Lars Chr. Lilleholt: Rammer og principper for styring af selvejende institutioner og offentligt ejede selskaber frem mod 2025

I 2016 kom regeringen med den første samlede forsyningsstrategi. Vejen til målet handler om god selskabsledelse og aktuelt ejerskab.

Derfor glæder det mig, at sektoren selv tager handsken op. Jeg ser en række gode takter om god selskabsledelse og god dialog med ejerne om mål,” fremhævede Lars Chr. Lilleholt.

Staten har netop fået udarbejdet et strategisk ejerskabsdokument for Energinet, hvor:

  • Uafhængighed er i fokus, og derfor skal 50 % af bestyrelsen være uafhængig af staten
  • De rigtige kompetencer til at lave strategi og føre tilsyn med direktionen er til stede.

Lars Chr. Lilleholt fremhævede sine kommunale erfaringer fra Odense, hvor han sad i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn. I Fjernvarme Fyn besluttede man på et tidspunkt at trække to bestyrelsesmedlemmer ind fra det private erhvervsliv. De bidrog med helt nye perspektiver på fjernvarme og stillede helt nye typer af spørgsmål, som åbnede op for helt nye strategiske tiltag.

Spørgsmål fra professor Steen Thomsen, CBS: ”Kan man forestille sig mindre kontrol med selskaberne, når selskaberne bliver bedre ledet – f.eks. når kodeks for god selskabsledelse er implementeret i alle forsyningsbestyrelser?”

Svar: ”Forsyning dækker 100 mia. kr. om året svarende til 37.000 kr./husstand, så alene med økonomiske briller er forsyningsområdet rigtig vigtigt. Og når det er så vigtigt, vil der altid være et tilsyn”.

Spørgsmål: ”De statsejede selskaber har ikke politikere i bestyrelserne; kan man forestille sig tilsvarende i de kommunalt ejede selskaber?”

Svar: ”Regeringen er ikke imod kommunale bestyrelser”.