Sektorkonsolidering indtænkt i virksomhedsudvikling i VandCenter Syd

Fra navnevalg til løbende driftsoptimering og udvikling af løsninger til klimatilpasning tænker VandCenter Syd sektorkonsolidering og globalisering.

VandCenter Syd med 185 medarbejdere leverer drikkevand til 156.000 forbrugere i Odense-området og renser spildevandet i Odense og Nordfyn. Herudover har VandCenter Syd etableret selskaber sammen med andre danske vandselskaber og et med en privat ingeniørvirksomhed. Selskaberne bidrager fleksibelt til sektorkonsolideringen i Danmark og løfter eksporten af vandteknologi og knowhow.

Lokalpatriotisme bremser fusionssporet   

Teknologiske og økonomiske argumenter taler for konsolidering i vandsektoren, men lokalpatriotisme i befolkningen og hos lokalpolitikerne gør det vanskeligt at gennemføre konsolideringen som en fusion. ”Fusion kræver store og akutte lokale udfordringer kombineret med dygtige forhandlere hos begge parter. Den situation havde vi ved fusionen med spildevand i Nordfyns Kommune for tre år siden,” siger bestyrelsesformand Leif Knudsen, VandCenter Syd og fortsætter: ”For sektoren som helhed er det en alt for langsommelig og ressourcekrævende proces, så derfor kan fusioner ikke stå alene i den danske konsolidering.”

Succes med den fleksible konsolideringsmodel

Tre års fælles udviklingsarbejde om at skabe en fælles IT-service for VandCenter Syd, Middelfart Spildevand og Svendborg Vand & Affald kulminerede med etablering af shared services selskabet SamAqua A/S, december 2011. SamAqua har efterfølgende udviklet sig til også at håndtere lønadministration, kommunikationsopgaver og indkøb for alle interesserede vandselskaber. Nye vandselskaber i SamAqua bliver medejere som B-aktionærer. ”I dag dækker vi næsten hele Fyn og har etableret et brohoved i Jylland. Administrativ service, som vandselskaberne behøver, bør samles i fire til seks sådanne selskaber som på sigt måske samarbejder om de helt store udbud,” siger Leif Knudsen og fortsætter: ”Det unikke i vores model er fleksibiliteten, hvor vandselskaber kan få konsolideringsgevinsterne præcist på de områder, de ønsker, når de ønsker det og ikke mindst uden at skulle opgive den formelle selvstædighed.”

Den internationale dagsorden kan hurtigt blive meget stor

Midt i behovet for dansk konsolidering lurer globaliseringsdagsordenen lige om hjørnet. Danske vandselskaber er på mange områder internationalt førende, så hvis/når lovgivningen giver de rette rammebetingelser til, at vandselskaberne kan kommercialisere deres kompetencer internationalt, kan det udvikle sig til et meget stort forretningsområde.

”Vores internationale aktiviteter, pt. i Tyrkiet, Myanmar, Vietnam, Bangladesh og Rusland varetages i DanAqua. I de internationale projekter tilbyder vi vores medarbejdere udstationering, og vi træner udlændinge i vores danske virksomheder. Rigtig mange af vores medarbejdere har hermed fået internationale erfaringer såvel teknologisk som forretningsmæssigt. ”Vi har suppleret de kommercielle internationale aktiviteter med faglige udviklingssamarbejder i Canada og USA, hvorved vi kan forcere vor teknologiske udvikling og internationale videndeling.  Dermed er vi klædt rigtigt godt på til at blive internationale i stor skala,” uddyber Leif Knudsen.

3Vand udvikler internationale kompetencer

De internationale udfordringer med at sikre rent drikkevand og rense spildevand er enorme. Det kan dansk knowhow og teknologi bidrage til, men det kræver udvikling at kunne omsætte dem til lokale udenlandske forhold. Ikke mindst kræver det en stor organisation at kunne understøtte de private firmaer på store internationale projekter med vandselskabernes særlige kompetencer. ”Bl.a. derfor har vi sammen med HOFOR og Aarhus Vand puljet kræfterne i det forpligtende udviklingssamarbejde 3Vand, så vi både bliver bedre og har musklerne til for alvor at bidrage til at Danmark får del i det internationale marked for vandteknologi,” slutter Leif Knudsen.

VandCenter Syds vigtigste konsoliderings- og globaliseringsaktiviteter

  • Fusion med Nordfyns Spildevand, januar 2011, i en ejermodel 11/89
  • Etablering af shared services selskabet SamAqua A/S, december 2011, i et ejerselskab sammen med Middelfart Spildevand og Svendborg Vand & Affald
  • Etablering af det offentligt/private eksportselskab DanAqua, marts 2011 med den private virksomhed EnviDan i en ejermodel 39/61
  • Etablering af udviklingssamarbejdet 3Vand, 2013, i samarbejde med HOFOR og Aarhus Vand.
  • Etablering af de  forpligtende internationale samarbejder med Halifax Water, Canada, 2010, og med AlexRenew (spildevandsrenseanlæg), Alexandria, Virginia, USA, 2013.

VandCenter Syds vurdering af Konsolideringsbehovene

  • Hvis renseanlæggene i Danmark fremadrettet skal være energineutrale, skal fx de 40 på Fyn reduceres til 4-6 store anlæg
  • Vandforsyningen bør samles i større enheder for at kunne sikre fremtidens grundvandsressourcer og udnytte stordriftsfordele ved service og kvalitetssikring af drikkevandet
  • Administrativ service – indkøb, IT, kommunikation, løn mv. – bør samles på 4- 6 danske centre og på sigt måske i ét
  • Understøttelse af den private vandsektors offensive eksport af knowhow og teknologi med vandselskabernes særlige kompetencer bør udvikles blandt flere vandselskaber og på sigt måske samles i ét dansk selskab.
  • Klimatilpasning kræver teknologiudvikling og løsninger på tværs af kommunegrænserne – den ideelle organisationsform må udvikles.