Hurtig beslutningskraft i den nye bestyrelse

Friske kræfter, nye ideer og andre holdninger til bestyrelsesarbejdet er gevinsterne ved en hel eller delvis udskiftning i bestyrelsen, men det fundament, de nye bestyrelsesmedlemmer skal lede virksomheden/institutionen på, skal skabes af den afgående bestyrelse.

Dagens Dagsorden har spurgt 10 tilfældigt udvalgte bestyrelsesformænd i offentlige bestyrelser, som alle er på valg – nogle genopstiller, andre ikke – om deres overvejelser om overleveringen fra afgående bestyrelse til kommende bestyrelse. 

Bestyrelsesformændenes erfaringer, overvejelser og anbefalinger er uddybet i følgende artikler: Udsigten bag bestyrelsesprotokollen om den indholdsmæssige overlevering til ny bestyrelse og i Overlevering skal skabe fundament og fodslag i den nye bestyrelse om den praktiske overlevering til ny bestyrelse.

Hurtig beslutningskraft er nøgleordet for al overlevering til ny bestyrelse

At give hurtig beslutningskraft til nye bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer er fællesnævneren for deres overvejelser. Og metoden er at give de nye indsigt og viden om virksomheden og dens udfordringer, så de har et sikkert fundament at kunne virke på fra første dag uden at ’fedte’ dem ind i den afgående bestyrelses tankesæt. For så bliver alt det nye og livgivende til bestyrelsen væsentligt stækket.

Overvejelser fra ti bestyrelsesformænd landet over

De ti interviewede bestyrelsesformænd er:

  • Bodil Due, Risskov Gymnasium
  • Brian Bertelsen, Brønderslev Gymnasium
  • Charlotte Juhl Andersen, Horsens VUC og HF
  • Claus Hensing, CPH West
  • Finn Arvid Olsson, Museer Nordsjælland
  • Flemming Lindeløv, Designmuseum Danmark
  • Helle Munk, Guldborgsund Forsyning
  • Karina Boldsen, Aarhus Købmandsskole
  • Preben Astrup, SoSu Esbjerg
  • Thomas Johansen, Kold College