Dagens Dagsorden NR. 26. Styring af den Offentlige Sektor

Udgivet 2015.06.01

Analyser af de administrative og politiske dynamikker, som hindrer de politiske intentioner i at materialisere sig – og metoder og erfaringer med at lave en „kulturforandrende turn-around“

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 26 HER eller nedenfor

Læs blandt andet om:

Centraladministrationen skal nu skabe resultater

Det lyder banalt, men tidligere besluttede man reformer, og så var det ministerier­nes opgave at lave lovgivning, bekendtgørelser mv. Hvordan de udmøntede sig og fungerede i praksis, var groft sagt ikke ministeriets problem.

Departementschef Jesper Fisker, Undervisningsministeriet

Central styring ved at facilitere på gulvet

De avancerede centralistiske styringsmodeller, der er knopskudt på f.eks. beskæf­tigelsesområdet, giver associationer om den lille dreng i Tivolis veteranbiler, som omhyggeligt drejer på rattet, og tror han styrer. Men styring og ledelse er uhyre kompleks.

Projektleder Henrik Hjortdal, CBS

Administrativt niveau skal være med i lovforberedelse

Både for stor administrativ kompleksitet og en ’administrativ’ smutvej udvisker de politiske mål. Derfor bør også dem, der skal implementere lovinitiativer, inddrages i den samlede beslutningsproces frem for som nu armslængde.

Fhv. departmentschef Peter Loft

Alle ønsker selvforvaltning – men vil man lade det ske?

Universiteternes selvstændighed med ansvarlig bestyrelse og enstrenget ledelse. Men politikerne bruger universiteterne som kampplads, centraladministrationen legitimerer sig selv og kontrolregimerne med fejlfinding. Afsættet er ’one size fits all’ – og når det er størrelse XS, strammer det helt vildt.

Universitetsdirektør Claus Nielsen, DTU

Kort vej til en ny forvaltningskultur

Der er metoder og praktisk brugbare tilgange til selv at gå foran og lave en „kultur­forandrende turn-around“, når man gør nøglemedarbejdere og „kunder“ til aktive medspillere.

Chefkonsulenterne Susanne Toftgård Nielsen og Niels Lykke Jensen, Pluss Leadership