“Small is Beautiful, Big is Powerful” Årets Offentlige Bestyrelseskonference 3. oktober 2013

Fusioner og samarbejder i offentlige virksomheder og institutioner er temaet for vores årskonference for offentlige bestyrelser.

Mix af fælles oplæg og sektoropdelte workshops

Konferencen vil om formiddagen have tværgående oplæg og debatter for alle deltagere. Efter frokost går vi ud i workshops, hvor vi stiller skarpt på fusioner og samarbejder i de enkelte sektorer ud fra de særlige vilkår og målsætninger, der netop er et særkende for hver enkelt sektor. Konferencen slutter med, at vi overrække prisen “Årets Offentlige Bestyrelse” til den offentlige bestyrelse, som har gjort noget særligt ved samarbejder og/eller fusioner.

Bestyrelsens rolle ved samarbejder og fusioner

Årets tema om samarbejder og fusioner i offentlige virksomheder og institutioner er valgt i samråd med bestyrelsesforeningerne og brancheorganisationerne for offentlige bestyrelser. Det er ligeledes på opfordring af betstyrelsesforeningerne og brancheorganisarionerne, at vi afholder workshops om eftermiddagen.

I løbet af juni offentliggør vi programmet og åbner for tilmelding til konferencen.