Hellere dampe end støve

Benny Andersen skriver: ”Hellere dampe end støve”. Egetræer vokser sig stærke i storme, og diamanter skabes under stort pres. Sådan er det at være bestyrelse for offentlige virksomheder, hvor der er behov for at tænke nyt og skabe nye løsninger, også selvom modstanden er stor: Så grib chancen og mos på, for kun derigennem får I skabt noget langtidsholdbart.

I skal skabe de gode ideer og tænke nyt

Politikerne – der jo har udpeget jer – kommer som udgangspunkt ikke med de gode ideer. Det er bestyrelsernes ansvar at udvikle. Det er jer, der ved, hvordan I skal drive jeres virksomheder og institutioner. I skal varetage virkelig mange stakeholderes interesser – og er nu og da underlagt rigide systemer. Hvis de i urimelig grad begrænser eller forhindrer de optimale løsninger, så skal I udfordre rammerne. Det er jo ikke sikkert, det i alle henseender er Finansministeriets systemdesignere, der bedst ved, hvordan I kan tjene borgernes interesser. Alle taler om strategi, men I skal også udvikle – ellers bliver I hurtigt historie. Prioritér. Fokusér. 

Radikal innovation gør jeres drømme til virkelighed

Hvis man drømmer meget ambitiøst og derefter deler ambitionerne op i mindre bidder, ja så kan det faktisk lade sig gøre at realisere drømmene. Og drømmer I ikke selv, kommer der et omverdens-pres på fornyelse, og så er det pludselig andre, som sætter dagsordenen. Der er ikke tale om finjusteringer og løbende optimering, men ofte behov for markant nye tiltag, helt anderledes måder, i dag ukendte produkter og services. Radikal innovation er derfor et krav til jer.

Der er mange spørgsmål undervejs, bl.a.:

  • Hvilken opgave løser vi for borgerne / skatteyderne? 
  • Hvordan ser succes ud? 
  • Er det vi præsterer i dag = borgernes behov i morgen?
  • Hvor er vi nu?
  • Hvor skal vi hen?
  • Hvilke forhindringer skal fjernes, for at vi når i mål?

Skab vinderholdet til radikal innovation:

  • Forstår vi de fremtidige krav? Har vi de rigtige kompetencer – og ikke mindst mindsettet / modet / lysten, til at fjerne barriererne? Hvis ikke, må vi sætte et nyt hold og de rigtige alliancer, hvor borgerne og ”det civile samfund”, relevante organisationer o.a. inkluderes.
  • Dem med indflydelse på succes – ikke kun bestyrelsen – skal have en aktie i at skabe succes, både for at skabe varige resultater, motivation og lyst til forandringerne.

Hårdt arbejde med masser af fejl undervejs

I skal alle betræde nye stier, og selvfølgelig kan I lære af hinanden og af erfaringerne fra det private erhvervsliv. Men når man tænker radikalt nyt, bliver man nødt til at holde fokus på drømmen, for den lige vej til succes findes ikke. I vil lave masser af fejl undervejs, som I skal lære af, men dæk jer aldrig ind under andres opskrifter på succes, I skal gøre det selv. Så bid livet i låret.

 ”Offentlige virksomheder og bestyrelser som politiske nytænkere til løsning af samfundsmæssige udfordringer” var opdraget for Charlotte Sahl-Madsens oplæg

Dagens Dagsordens bad Charlotte Sahl-Madsen om at reflektere over offentlige virksomheder og bestyrelser som politiske nytænkere til løsning af samfundsmæssige udfordringer. I en sammenstilling af privat og offentligt bestyrelsesarbejde er det ofte implicit, at det offentlige skal tage ved lære af de private bestyrelser. Men kunne inspirationen ikke også gå den anden vej?