Forside Tags Direktion

Tag: direktion

I Hjørring Vandselskab er strategi tænkt ind i lokalområdets udvikling

Med en op til 30 år lang tidshorisont for investeringer har bestyrelsen fokuseret på, at selskabets udvikling passer til de politiske udviklingsambitioner...

Direktionen har udspillet i strategisk risikostyring

Direktionen indsamler data og foretager analyserne til virksomheders og institutioners strategiske risikostyring. Dataindsamlings- og analysekraften i virksomhederne og institutionerne...

Strategioplæg fra direktionens egen kreativitet til bunden sekretariatsfunktion

I alle bestyrelser skal direktionerne levere strategioplæg til bestyrelsernes strategiprocesser. Deres mandat varierer fra at skrive en forudgående udviklingsproces sammen, til at...

Den nye formand skal lede bestyrelsen og sparre med ledelsen

Bestyrelsesformanden skal sikre, at bestyrelsen kan udøve sin rolle som selskabets øverste ledelse samtidig med, at vedkommende er direktørens nærmeste fortrolige sparringspartner....

Bestyrelsens kerneopgaver

Formelt set skal bestyrelsen som det øverste ledelsesorgan varetage den overordnede og strategiske ledelse af en virksomhed, og bestyrelsen ansætter en direktion,...