Vi samarbejder med kulturledelse.dk

Jørgen Ulrik Jensen
Partner og Bestyrelsesformand i
Pluss Leadership

Peter Hanke er initiativtageren til det nye initiativ kulturledelse.dk, der gennem formidling og netværk vil sætte fokus på ledelsesudvikling i kulturinstitutioner, kunstens rolle i samfundet og styrke anvendelsen af forskningsresultater i såvel kulturinstitutioner som i undervisning.

I Dagens Dagsorden har vi fokus på at styrke offentlige bestyrelser – også bestyrelser i kulturinstitutioner – og deres samspil med ejerne og med direktionen. Vi er således fælles om at bidrage til at styrke ledelsen af offentlige virksomheder og selvejende institutioner, selvom vi fokuserer forskelligt, da kulturledelse.dk udelukkende fokuserer på kulturinstitutioner. Vi har derfor indledt et uformelt samarbejde, hvor vi henviser til hinanden om nyheder, arrangementer og lignende, hvor der er en bestyrelsesvinkel. Det første eksempel på samarbejde er artiklen ”Kulturinstitutioner under pres” af Jens Nielsen, som vi offentliggør i denne udgave af Dagens Dagsorden. kulturledelse.dk vil offentliggøre den samme artikel i deres første magasin: kulturledelse.dk – MAGASIN, som udkommer 28. januar. Vi byder hermed velkommen til kulturledelse.dk, hvor vi sammen bidrager til at styrke ledelsen af kulturinstitutioner.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C