Udviklingspotentialet for bestyrelser for selvejende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

Kortlægning og analyse: Delrapport baseret på 12 cases.

Analysen af udviklingspotentialet for bestyrelser for selvejende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er gennemført for Undervisningsministeriet af konsulentvirksomheden Pluss Leadership i samarbejde med professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School (CBS). Analysearbejdet, som er præsenteret i denne rapport, er gennemført i marts og april måned 2005 af direktør/partner, Jørgen Ulrik Jensen, og partner/chefkonsulent Søren Tholstrup fra Pluss Leadership.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C