Dagens Dagsorden NR. 32: Kvalitet og Effektiviseringer Fylder Dagsordenen i Uddannelsesbestyrelserne

Med afsæt i interviews med otte bestyrelsesformænd for uddannelsesinstitutioner giver vi et indblik i den aktuelle bestyrelsesdagsorden om kvalitet i undervisningen, fagudbud, effektivisering og de langsigtede strategiske overvejelser. Vi løfter blikket mod de store strategiske udfordringer ift. styringskæden og går i dybden om at styre gennem resultatlønskontrakter samt bestyrelsens ansvar for at gøre deres uddannelsesinstitutioner parate til den nye og stramme persondatalov.

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 32 HER eller nedenfor

Omprioriteringsbidrag er et smertefuldt vilkår

Bestyrelserne bruger budgetsimulering 2020 til at diskutere, hvilke strategiske skridt de skal tage for at få enderne til at nå sammen.

Fagudbuddet afspejler bestyrelsernes ønsker til deres skolers position

Strategisk vurderinger bestemmer uddannelsesudbud – fag, grene og linjer – ift. den enkelte skoles strategiske position i områdets uddannelseslandskab.

Kvalitetsmål for undervisningen er det centrale styringsredskab på uddannelsesinstitutionerne

Måling af kvalitet i uddannelserne er hverdag på uddannelsesinstitutionerne, og resultaterne indgår i den strategiske styring af institutionerne.

Demografi presser uddannelsesinstitutionerne i de tyndt befolkede områder

Udsigten til færre elever som følge af den demografiske udvikling anser bestyrelsesformændene for de mindre uddannelsesinstitutioner i de tyndt befolkede områder som den største udfordring.

Bestyrelsen skal sikre resultatmåling af resultatlønskontrakter

Det er bestyrelserne ansvar at målfastsættelse de KPI’er, de vil måle på og påse selve målingerne. Det er ikke længere nok, at formalia er overholdt, det skal være substantielt ift. skolens udvikling.

Den svære styring af Uddannelsesdanmark

Vi uddanner meget i Danmark, men uddanner vi også ift. arbejdsmarkedets behov? Et vanskeligt spørgsmål, som bestyrelserne har et delansvar for at finde svaret på.

Hvordan kommer I i mål med de nye persondataregler?

De fleste offentlige myndigheder og virksomheder behandler, opbevarer og videregiver store mængder persondata. Ledelsen bør implementere ift. de nye regler inden persondataforordningens ikrafttrædelse.

Agér strategisk i det foranderlige institutionslandskab

Uddannelsesbestyrelser afsøger en ny position i institutionslandskabet ud fra et ønske om at skabe de bedste forudsætninger for et stærkt tilbud om uddannelse til de unge.

Portræt af TEC, Årets Offentlige Bestyrelse, hvor bestyrelsen sætter kvalitetsdagsordenen

Oven på EUD-reform, OK13 og en skrinlagt fusion med KTS i 2014 besluttede TEC bestyrelsen i enerum at foretage et fuldstændigt paradigmeskifte fra central økonomistyring af aktiviteter til en strategisk styring med et prioriteret fokus på kvalitet i hele organisationen og faglighed i de enkelte uddannelser.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her