Bestyrelsens kompetencer

Den refleksive bestyrelse

2012.04.05 / Rasmus Adrian, Administrerende direktør , Nordic Arts Management Service samt bestyrelesformand i Foreningen af Danske Kulturbestyrelser

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C