Strategiseminarer fra forlænget bestyrelsesmøde til fem internatdøgn

Telefoninterviews med 30 bestyrelsesformænd viser, at ni ud af ti bestyrelser er i fuld gang med en strategilægningsproces. Af dem afholder 23 et egentligt strategiseminar

Jens Kristian Sommer
Redaktør
Dagens Dagsorden

De 30 bestyrelsesformænd, Dagens Dagsorden har interviewet, repræsenterer en bred vifte af offentlige bestyrelser – fra Skagen Museum i Nord over Hanstholm Havn i vest til Høje-Taastrup Gymnasium i øst. Størrelsesmæssigt varierer de fra Hedensted Vandværk med 2½ ansatte til f.eks. Gl. Hellerup Gymnasium med mere end 100 medarbejdere.

Fællesbillede af virksomheden er det vigtigste tema på seminarerne

Langt de fleste bestyrelser vælger at indlede seminarerne med at give bestyrelsesmedlemmerne et fælles billede af virksomheden – typisk i en eller anden form for SWOT – og typisk et finansielt billede af virksomheden, så råderummet for bestyrelsens strategilægning ligger klart. Herfra adskiller seminarerne sig betydeligt i form og indhold.

Hver tredje holder lange seminarer til inspiration eller dybdearbejde

8 af 24 bestyrelser holder strategiseminarer over mere end ét døgn (og fire i ét døgn). En del bestyrelser vælger at kombinere en (ofte årlig) inspirationstur med strategiseminar. Målet for turen er typisk en lignende virksomhed/institution i ud- eller indland valgt ud fra et væsentligt tema på strategidagsordenen. Enkelte vælger lange seminarer til at give bestyrelsen dybtgående indsigt i virksomheden – ofte med inddragelse af ledelseslaget under direktionsniveau, hvor man kommer ned i de enkelte forretningsområder. Enkelte har hele virksomhedens eksistensgrundlag til debat. Her består seminaret ofte af en række udviklingsscenarier, som bestyrelsen arbejder igennem – og forud er der typisk foretaget en række analyser af eksterne konsulenter.

Halvdelen holder korte seminarer til beslutning og enkelttemaer

Elleve bestyrelser har valgt dagsseminarer og tre et bestyrelsesmøde. Flertallet har valgt formen for at træffe beslutninger – alt fra drøftelser og dimensionering af en allerede vedtaget aktivitetsplan til helt grundlæggende beslutninger om f.eks. at godkende grundlaget for en fusion. Et mindretal vælger dagsseminaret til at drøfte aktuelle enkelttemaer, og de gør det typisk som et led i en løbende strategiproces, hvor strategien dynamisk udvikler sig.

I næste udgave af vores tidsskrift Dagens Dagsorden går vi i dybden de mange facetter af strategilægningsprocessen, som analysen har vist. Vi kommer også med redskaber og inspiration til, hvordan strategilægningen kan omsættes til praktisk hverdag.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C