Strategilægning for hele bestyrelsesperioden

Halvdelen af bestyrelserne fokuserer deres strategiproces på deres bestyrelsesperiode. Hver tredje ser strategilægning som en løbende proces. Resten arbejder med stratgier ud over bestyrelsesperioden – enten i form af langvarige udviklingsprojekter eller i form af sigtelinjer for deres virksomhed. Læs om undersøgelsen i vedhæftede artikel nederst på siden: 30 bestyrelsesformænd...

Med den brede pensel viser nedenstående skema de dominerende træk i bestyrelsernes strategiproces. Alle bestyrelser ser ud over deres bestyrelsesperiode i et eller andet omfang – dem med en procestilgang bruger i høj grad sigtelinjer i deres procesarbejde – ligesom en strategiproces dækkende bestyrelsesperioden eller længere kun sjældent er en plan – den bliver løbende evalueret og justeret i perioden, så det er i høj grad også ’proces’.

Procestilgang dominerer på uddannelsesinstitutioner

Halvdelen af bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne har en procestilgang til strategilægning. Hovedargumentet er, at udviklingen inden for uddannelsesområdet er for hurtig til strategier med lange perspektiver, fordi de bliver uaktuelle, og måske endnu værre, fordi de slører direktionen og bestyrelsens radarfunktion om hele tiden at se nye muligheder og sætte sig selv i spil til, at gunstige situationer kan opstå.

Udviklingsplaner fylder hos forsynings- og infrastrukturvirksomheder

Vandselskaber, havne, affaldsselskaber mv. er meget anlægstunge. Derfor opererer de med lange planer. Strategiarbejdet i disse selskaber er ofte en kombination af at finde inspiration til løsninger på lang sigt kombineret med mere konkrete handleplaner for realisering af en allerede vedtaget strategi.

Erfaringer og synspunkter fra bestyrelsesformænd:

”Gymnasieverdenen er så dynamisk, at lange og overordnede strategier bliver forældede og for omfattende til, at de bliver omsat til konkrete handlinger. Derfor vælger vi nogle fokusområder, som vi holder fast i, så længe det giver mening, hvorefter de overgår til drift,” Ole Have Jørgensen, Horsens Gymnasium

”Historien om Learnmarks tilblivelse og dynamiske udvikling i vores treårige levetid viser, at evnen til at agere hurtigt og fleksibelt skaber resultaterne. Langsigtede og detaljerede strategiplaner bliver alligevel aldrig realiseret, og de modvirker en kreativ og aktiv forholden sig til virkeligheden her og nu. Derfor bruger vi strategi som en guideline til hele tiden at afsøge muligheder til at udvikle skolen,” Hans A Sørensen, Learnmark

”Vikingeskibsmuseets udvikling har gennem mange år været fastfrosset mellem Kulturstyrelsens fredningskrav, Roskilde Kommunes erhvervs- og rekreative krav og museets påtrængende behov for at udvikle sine fysiske rammer. Vi har nedbrudt modsætningsforholdet ved at invitere parterne ind i arbejdsgrupper med den fælles opgave at finde en løsning. Bestyrelsens strategiproces handler om, hvordan vi som bestyrelse kan facilitere implementeringsprocessen de kommende år for den plan, der sikrer museets fremtid,” Joy Mogensen, Vikingeskibsmuseet

”På vores årlige strategiseminar udvikler vi typisk strategiske tiltag til at realisere vores overordnede strategi, som rækker et årti frem. Indimellem bruger vi seminaret til at komme helt op i helikopteren – senest en teknologisk og økonomisk drøftelse af solvarmeanlæg i kombination med et besøg på solvarmeanlæg på Samsø,” Rasmus Ry Nielsen, Lystrup Fjernvarme

”Vores strategi skal imødekomme udfordringerne om 8-10 år. Vi har -igennem vores bestyrelsessammensætning - et tæt samarbejde med DTU, som vi vil udnytte til at tænke helt nye gymnasieforløb, f.eks. et fem- eller syvårigt forløb, hvor man får en bachelor og måske har flere fagforløb på universitetet. Vi tænker også særlige faglinjer, som er hardcore målrettet naturvidenskabelige uddannelser, og måske skal vi så ikke ’kun’ være et alment gymnasium,” Stig Wall-Gremstrup Gammel Hellerup Gymnasium

”Afgørende ikke at være under tidspres i en strategilægning, derfor holder vi hvert år et døgn-seminar. I år udvider vi det med et ekstra døgn, hvor vi tager til Amsterdam for at få inspiration til klimatilpasningsløsninger,” Jens Christensen, Vejle Spildevand

 

 

 

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C