Selvejet og bestyrelsesarbejdet - WEBanalyse 2012

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har indhentet oplysninger fra medlemmerne om deres syn på selvejet og bestyrelsesarbejdet. Oplysningerne er indsamlet via et web-baseret spørgeskema, som har været tilgængeligt for medlemmerne i oktober/november 2012.

Skemaundersøgelsen bestod af 24 spørgsmål, heraf 19 lukkede og 5 åbne. Spørgsmålene blev besvaret af 94 bestyrelsesformænd, hvilket er 75% af medlemmerne. Svarprocenten er lidt lavere blandt Hovedstadens formænd og lidt højere blandt Nordjyllands.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C