Om Dagens Dagsorden -
Forum for Offentlige Bestyrelser

Dagens Dagsorden formidler viden og praktiske erfaringer om offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere – og så er vi stedet, hvor diskussioner og synspunkter samles for alle os, der er interesseret i offentligt bestyrelsesarbejde.

FAKTA OM DAGENS DAGSORDEN

Partnere, Netværk, Baggrund og Mission

Økonomiske Partnerskaber

Horten, BDO og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt til Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser, hvor sekretariatsfunktionen er placeret hos Pluss Leadership

Partnerskab med brancheorganisationer og bestyrelsesforeninger

Vi har et tæt fagpolitisk samarbejde med hovedparten af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser.

Vi mødes flere gange årligt og drøfter de udfordringer, bestyrelserne i de enkelte sektorer aktuelt står over for, så vi kan tilrettelægge vores videnformidling efter det aktuelle behov. Og flere foreninger og brancheorganisationer stiller deres analyser og anden relevant viden frit til rådighed for alle her på siden.

Tæt knyttet til forskere og eksperter

Forbindelsen til den teoretiske verden sikrer vi gennem fagudvalg med deltagelse af Steen Thomsen, professor, CBS; Søren Peter Nielsen, partner, statsaut. revisor, BDO; Line Markert, advokat og partner, Horten; Jørgen Ulrik Jensen, direktør og partner, Pluss Leadership.

Priskomité med topforskere

Vi har i 2018 indstiftet en prisopgave for studerende på alle niveauer og fra alle uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner. Vi er meget stolte af at have engageret et topprofessionelt bedømmelsespanel med respekterede forskere indenfor de relevante emner for prisopgaven.

  • Professor Sten Thomsen, CBS (formand)
  • Professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet: Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
  • Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet og
  • Professor Per Nikolaj Buch, Aalborg universitet

Rødder i tidsskriftet Dagens Dagsorden

Vi udspringer af det fysiske tidsskriftet Dagens Dagsorden, der blev etableret i marts 2011 af Pluss Leadership. I 2013 valgte vi at udvide vores formidling af viden om offentligt bestyrelsesarbejde til det internetbaserede Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser og bibeholde Dagens Dagsorden som tidskrift. Her udover har vi indstiftet prisen ”Årets Offentlige Bestyrelse”, som hvert år overrækkes til den bedste offentlige bestyrelse ved den årlige heldagskonference for offentlige bestyrelser. Vi ændrede format til et dynamisk online tidsskrift i 2019.

Missionen om den fælles platform er fastholdt

'Dagens Dagsordens mission er at skabe en platform for udvikling og spredning af viden om de særlige udfordringer offentlige bestyrelser møder i deres navigation mellem ejernes politiske dagsordener og markedernes krav.

Bestyrelserne i de offentlige virksomheder – selvejende institutioner, kommunalt og statsligt ejede virksomheder/institutioner og virksomheder finansieret af offentlige tilskud – har det overordnede ansvar for store væsentlige offentlige kerneydelser, og der er mange skattekroner i spil.

Dagens Dagsorden vil øge bevidstheden om bestyrelsernes vigtige arbejde, skabe respekt om deres indsatser og bidrage til at skabe såvel tilstrækkeligt ledelsesrum som professionalisme i offentlige bestyrelser.