Om Dagens Dagsorden

Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser samler og formidler viden og praktiske erfaringer om offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere – og så er vi stedet, hvor diskussioner og synspunkter samles for alle os, der er interesseret i offentligt bestyrelsesarbejde.

Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser og sekretariatsfunktionen ligger i Pluss Leadership. Horten, EY og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt til Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser.

Partnerskab med brancheorganisationer og bestyrelsesforeninger

Vi har et tæt fagpolitisk samarbejde med hovedparten af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Vi mødes flere gange årligt og drøfter de udfordringer, bestyrelserne i de enkelte sektorer aktuelt står over for, så vi kan tilrettelægge vores videnformidling efter det aktuelle behov. Og flere foreninger og brancheorganisationer stiller deres analyser og anden relevant viden frit til rådighed for alle her på siden.

Tæt knyttet til forskere og eksperter

Forbindelsen til den teoretiske verden sikrer vi gennem fagudvalg med deltagelse af Steen Thomsen, professor, CBS; Helle Lorenzen, statsaut. revisor, EY; Line Markert, advokat og partner, Horten; Jørgen Ulrik Jensen, direktør og partner, Pluss Leadership.

Priskomité med topforskere

Vi har i 2018 indstiftet en prisopgave. Årets opgave har overskriften ”Større ledelsesrum til offentlige bestyrelser”. Vi er meget stolte af, at professor Steen Thomsen, CBS (formand), professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet og professor Per Nikolaj Buck, Aalborg Universitet har valgt at udgøre bedømmelseskomiteen.

Rødder i tidsskriftet Dagens Dagsorden

Vi udspringer af tidsskriftet Dagens Dagsorden, der blev etableret i marts 2011 af Pluss Leadership. I 2013 valgte vi at udvide vores formidling af viden om offentligt bestyrelsesarbejde til det internetbaserede Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser og bibeholde Dagens Dagsorden som tidskrift. Her udover har vi indstiftet prisen ”Årets Offentlige Bestyrelse”, som hvert år overrækkes til den bedste offentlige bestyrelse ved den årlige heldagskonference for offentlige bestyrelser.

Missionen om den fælles platform er fastholdt

Etableringen af internetforaet: Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser er et redskab til bedre at kunne realisere vores mission om at skabe platformen for udvikling og spredning af viden om de særlige udfordringer offentlige bestyrelser møder i deres navigation mellem ejernes politiske dagsordener og markedernes krav.

Bestyrelserne i de offentlige virksomheder – selvejende institutioner, kommunalt og statsligt ejede virksomheder/institutioner og virksomheder finansieret af offentlige tilskud – har det overordnede ansvar for store væsentlige offentlige kerneydelser, og der er mange skattekroner i spil. Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser vil øge bevidstheden om bestyrelsernes vigtige arbejde, skabe respekt om deres indsatser og bidrage til at skabe såvel tilstrækkeligt ledelsesrum som professionalismen i offentlige bestyrelser.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C