Kodeks for kulturinstitutioner

Fra ord til handling - inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen

Under denne overskrift af udvalget under ledelse af: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand); Adm. direktør Otto Larsen, Danske Regioner; Adm. direktør Peter Gorm Hansen, KL; Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Ny Næstved Kommune; Amtsdirektør Erik Lohmann-Davidsen, Roskilde Amt; Kommitteret Henrik Hassenkam, Finansministeriet i 2006 udarbejdet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner. Læs den her

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C