Hvordan ser styringslandskabet ud på statsligt, regionalt og kommunalt niveau?

Offentlige og selvejende institutioner er udspændt imellem statslige, regionale og kommunale politikker og styringsintentioner og må naturnødvendigt evne at manøvrere strategisk under hensyntagen til ændrede spilleregler, forventninger og hensyn. Hvis de skal sikre deres autonomi og råderum, må de erobre legitimitet ved at levere ’varen’ og gøre deres indflydelse gældende ved at tilbyde løsninger på … Læs resten af Hvordan ser styringslandskabet ud på statsligt, regionalt og kommunalt niveau?