Færre kommunalpolitikere i havnebestyrelserne

Danske Havne har med udgangspunkt i Danske Havnes medlemskreds undersøgt sammensætningen i havneaktieselskaberne, selvstyrehavnene og de kommunale havne. Undersøgelsen er gennemført for de nuværende havnebestyrelser og havneudvalg, der som hovedregel er udpeget pr. 1. januar 2010. Der er også foretaget en sammenligning med bestyrelserne i sidste kommunale valgperiode – 2006-2009, selvom ikke alle følger samme periode.

Havnebestyrelsernes sammensætning til brug for Havnelovudvalgets arbejde

Der er en meget betydelig erhvervsmæssig involvering i danske havne – i forretningen og i bestyrelsesarbejdet. Selvom kommunalbestyrelserne udpeger havnebestyrelserne, er der fokus på de kompetencer, der samlet set er behov for i havnebestyrelserne. Kommunalbestyrelserne benytter sig derfor i stort omfang af muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmer udenfor kommunalbestyrelsens kreds. Bred erfaring og forskelligartede kompetencer er derfor repræsenteret i havnebestyrelserne.

 

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C