Webinar: Den gode bestyrelsesrapportering – hvordan matches økonomi med strategi?

30. september kl. 9.00 – 10.00

En central opgave for enhver bestyrelse er at følge op på økonomien og sikre, at den i overordnede træk følger de strategiske beslutninger. Hvordan ser den ideelle økonomiske rapportering til en bestyrelse ud? Og hvordan rammer man den rette balance mellem på den ene side at få tilstrækkelig information om økonomien til at kunne følge op på strategien uden på den anden side at gå direktøren i bedene?

Deltag i dette gratis webinar, hvor to eksperter giver dig et billede af den ideelle økonomirapportering, og hvordan det kan bruges til strategiopfølgning. På webinaret får du som bestyrelsesmedlem eller sekretariatsbetjener et indblik i, hvad en økonomirapportering til bestyrelsen bør indeholde og hvilket informationsniveau, der er nødvendigt for, at man som bestyrelse kan fokusere på strategien og ikke den daglige drift.

Program

  • Velkomst
  • Den ideelle økonomiske rapportering v. Peter Damsted Rasmussen
    • Hvordan ser den ideelle økonomirapportering ud?
  • Strategiopfølgning v. Jørgen Ulrik Jensen
    • Hvordan følger man op på strategien på bestyrelsesmødet?
  • Tak for nu

Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål under vejs.

Om oplægsholderne

Peter Damsted Rasmussen er statsautoriseret revisor og partner i BDO, hvor han også er formand for branchegruppen for Energi og Forsyning samt ansvarlig for afdelingen for offentlige selskaber. Peter rådgiver både private og offentlige virksomheder og myndigheder omkring regulatoriske forhold inden for forsyningssektoren samt regler for offentlige virksomheder og havne. Peter deltager ligeledes både som underviser og foredragsholder omkring forsyningsområdet.

Jørgen Ulrik Jensen er partner i konsulentfirmaet Pluss og har bl.a. specialiseret sig i at lede og drive projekter i krydsfeltet mellem den offentlige og den private sektor – herunder ikke mindst at tænke og formidle resultater ind i en politisk-administrativ kontekst. Han har bestyrelseserfaring fra formandsposter i en række private og offentlige bestyrelser, bl.a. Visit Aarhus, Aarhus Idrætspark, Midtjysk Turisme og Sydvestjyske Museer.