Dagens Dagsorden nr. 9. Tema: Bestyrelsesuddannelser

Der er et stadig stigende udbud af bestyrelsesuddannelser, men er de nødvendige, dækker de behovet og hvordan vælger man den rigtige? Dagens Dagsorden sætter fokus på bestyrelsesuddannelser.

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 9 her eller nedenfor

Case: Langkær Gymnasium

Fremtiden kalder på internationalisering af ungdomsuddannelserne, en udfor­drende og spændende proces også for bestyrelsen – som det fremgår af casen fra Langkær Gymnasium.

3 typer af bestyrelsesarbejde

Hvilken type bestyrelse er din? Direktør Randi Ib Lund redegør for tre typer af besty­relsesarbejde med fokus på henholdsvis basis, vækst og forretningsudvikling.

Risikostyring og opfølgning

Professor Per Nikolaj Bukh og lektor Karina Skovvang Christensen afslutter deres artikelserie om strategikortet som bestyrelsesværktøj med at beskrive, hvordan man identificerer og følger op på risici.

Bestyrelsesværktøj

I dette nummer sætter vi fokus på bestyrelsens årshjul. Chefkonsulent Jette Poulsen beskriver, hvordan man arbejder med et årshjul, så bestyrelsen får et sammenhæn­gende forløb og når sine mål.

Synspunkt

Professor Steen Thomsen, CBS, giver sit syn på bestyrelsesuddannelser. Bestyrelsesuddannelser er vigtige, men det handler først og fremmest om at sætte sig nogle mål for og arbejde med udvikling.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C