Dagens Dagsorden nr. 6. Tema: Institutionslandskaber

Der tegnes i disse år nye landkort for institutionsstrukturen inden for både uddannelses-, kultur- og forsyningsområdet. Hvad er drivkræfterne, og hvordan balancerer bestyrelserne interesserne?

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 6 her eller nedenfor

Den fremtidige institutionsstruktur

Dagens Dagsorden gennemgår udspil fra ministerier, styrelser og organisationer om konturerne af den fremtidige institutionsstruktur inden for henholdsvis uddannel­ses- og museumsområdet.

Bestyrelsens valg afhænger af indfaldsvinklen

Aarhus Social- og Sundhedsskole står over for flere muligheder, hvad angår skolens fremtidige fysiske og institutionelle placering. Dagens Dagsorden har interviewet formanden om bestyrelsens strategiske overvejelser.

Kommentar: Hvem skal vi lege med?

Jørgen Ulrik Jensen pointerer, at hvis bestyrelsen forholder sig passivt til instituti­onsudviklingen, risikerer institutionen at blive efterladt i en situation, hvor andre sætter rammerne for dens fremtidige virke.

Strategikortlægning i praksis

I artikelserien om bestyrelsens fokus på strategiopfølgning viser Per Nikolaj Bukh og Karina S. Christensen med et eksempel fra et gymnasium, hvorledes en strategikort­lægning kan se ud i praksis.

Bestyrelsesværktøj

Også bestyrelserne i offentlige virksomheder må i stigende grad være deres ansvar bevidst. Advokat Tommi H. Nielsen gennemgår bestyrelsernes ansvarsforhold, og hvordan man kan forsikre sig mod erstatningssager.

 

 

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C