Dagens Dagsorden nr. 13. Tema: Det gode bestyrelsesarbejde

Dagens Dagsorden sætter denne gang fokus på det gode bestyrelsesarbejde, som en optakt til udnævnelsen af Årets Offentlige Bestyrelse.

Hent Dagens Dagsorden nr. 13 her eller nedenfor

Godt bestyrelsesarbejde

Dagens Dagsorden giver et overblik over nogle af de mange elementer, der indgår i det gode bestyrelsesarbejde

Den optimale bestyrelsesstruktur

Findes der en optimal bestyrelsesstruktur, og hvordan vil den se ud? Der er mange hensyn at tage, når en bestyrelse skal sammensættes, vedtægter, partsudpegning, kompetencer etc., men hvordan får man det til at gå op i en højere enhed?

Den optimale bestyrelsesadfærd

Hvis en bestyrelse skal fungere optimalt, skal bestyrelsens adfærd være i orden – ikke blot til bestyrelsesmøderne, men også i mellem møderne.

Bestyrelsens opfølgning

Bestyrelsen står med det endelige ansvar for institutionen og træffer vigtige beslut­ninger – men hvordan sikrer bestyrelsen en god opfølgning, så den er bevidst om effekten af sine tiltag?

Revisionsberetninger i kommunale og fælleskommunale selskaber

Lasse Jensen, BDO Kommunernes Revision, fokuserer på de specielle forhold og krav, der er til revisionsberetningen i kommunerne og de fælleskommunale § 60 virksomheder.

Synspunkt: Bedre beslutninger i det offentlige

Tidligere rådmand Torben Brandi Nielsen giver sit bud på to initiativer, der kan give endnu bedre beslutningsprocesser i offentlige institutioner og virksomheder.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C