Dagens Dagsorden nr. 10. Tema: Politikere i bestyrelser

I mange offentlige bestyrelser sidder politikerne med omkring bordet. Men kan man både være bevillingsgiver og del af det øver¬ste ledelsesorgan i den enhed, der modtager tilskud?

Hent hele Dagens Dagsorden nr. 10 her eller nedenfor

Er politikerne på vej ud af bestyrelserne?

Flere kommuner er begyndt at se kritisk på deres praksis med de mange politikere i driftsenheders bestyrelser. Dagens Dagsorden opregner fordele og faldgrupper ved politikere i offentlige bestyrelser.

Kommentar: Servicetjek af kommunernes governance-struktur

Jørgen Ulrik Jensen argumenterer for, at der er behov for et serviceeftersyn af kom­munernes governance-struktur. Ellers ender vi i en situation, hvor kun de uden for det private arbejdsmarked har tid til at deltage.

Case: "Den Gamle By"

På trods af diverse anbefalinger organiserer mange offentlige bestyrelse sig med forretningsudvalg. Vi beskriver baggrunden for, at man har valgt denne konstruktion i Den Gamle By, og hvad man opnår derved.

Bestyrelsesværktøj

Bestyrelser står i disse måneder foran at skulle godkende årsrapporten og revisions­protokollen. Peter Wulff Andersen, BDO KR, giver råd om, hvordan bestyrelsen bør læse revisionsprotokollen.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C