Bestyrelsesforeningerne skal tage de principielle slagsmål

Bestyrelsesformanden etablerer og udvikler sammen med direktøren relationerne med institutionens vigtigste interessenter som ministre, byråd, folketingsudvalg, landspolitikere og nøgleinstitutioner, f.eks. ved at tage initiativ til og deltage i møder og arrangementer med interessenterne. Men varetagelse af interesser om de helt generelle rammebetinglser varetages af bestyrelsesforeningerne

Knud Henning Andersen, formand B-SOSU og SOPU, der udbyder uddannelser under indgangen ’Sundhed Omsorg Pædagogik’ i København og Nordsjælland: ”Hvis jeg bliver ringet op af en journalist, der vil høre min mening om f.eks. taxameterordningen, tager jeg min formandskasket for B-SOSU på, for det er bestyrelsesforeningen, der mener noget om taxameter.”

Bestyrelsesforeningen er den naturlige dialogpartner for de centrale myndigheder, for ministeren kan ikke håndtere dialogen med hver enkelt bestyrelse. ”Derfor får vi f.eks. invitationer til drøftelser om resultatlønskontrakter og om lærerkonflikten, lige som vi også selv beder om møder med ministeren, når vi har ting at drøfte,” uddyber Knud Henning Andersen.

Bestyrelsesformanden udtaler sig sjældent offentligt

Knud Henning Andersen tager SOPU kasketten på, når helt overordnede strategiske beslutninger skal kommunikeres ud i offentligheden. Det kan f.eks. være:

  • Fusioner
  • Nye studieordninger
  • Fysisk placering af skolen – herunder f.eks. at blive en del af campus

Alle andre budskaber præsenterer direktøren for offentligheden. Her har SOPU en fast praksis om, at bestyrelsen bliver orienteret, når direktionen går i pressen, og når der er sager, der kan blive til pressehistorier – det sker jo, at personsager om konkrete elever udvikler sig, og så skal bestyrelsen vide, hvad der sker. Denne praksis svarer fuldt ud til Knud Henning Andersens erfaringer fra poster i private virksomheders bestyrelser.

På Aros er det også direktøren, som er museets ansigt ud ad til, men på et punkt adskiller Aros sig markant, her er det nemlig bestyrelsesformanden Carsten Fode, som fremlægger årsregnskabet og ikke direktøren.

Bestyrelsesformanden kan trække i trådene uden at være en medieperson

Når institutionernes rammebetingelser er til debat, som de var for museerne i efteråret omkring finansloven og nu igen i medierne hen over sommeren, er det klart et tema for bestyrelserne.

”Finanslovsdebatten udløste usikkerhed om vores statsstøtte, og derfor var hele bestyrelsen dybt involveret i, hvordan vi skulle komme videre, ligesom vi brugte vores politiske netværk for at oplyse om vores position,” siger bestyrelsesformand Peter Kjær, Den Gamle By og fortsætter: ”Når medierne genoptager debatten, har vores direktør så indgående viden om bestyrelsens holdninger til disse spørgsmål, at han problemløst kan udtale sig til pressen endda uden at forhåndsorientere.” 

Tradition, kompetencer og ressourcer bestemmer arbejdsdeling mellem formand og direktør

Såvel Den Gamle By som Aros har en stærk kommunikationsfaglig stab, som både fagligt og politisk fanger signalerne i institutionernes omverden. Det giver gode muligheder for, at bestyrelse og direktion på forhånd kan få taget stilling til mulige politiske og kommunikationsmæssige forhold.

 

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C