Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner

Analysen stille skarpt dels på institutionernes resultater og udbudsstruktur, dels på fusioner og samarbejde mellem institutioner og forskellige udbudsprofiler.

Som en del af det samlede analysearbejde er specifikt foretaget en analyse af

  • Erfaringer med forskellige fusionstyper,
  • Erfaringer med samlokalisering og campusser,
  • Erfaringer med forskellige former for fagligt samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser
  • Samt hvordan institutionerne træffer beslutninger vedrørende valg af samarbejdsgrad og -form.

Analyserne er udmøntet i beslutningsunderstøttende materialer eller ”værktøjer”, der kan anvendes af uddannelsesinstitutionernes daglige ledelser og bestyrelser samt Undervisningsministeriet, når eventuelle ændringer af institutionsstrukturen skal vurderes og besluttes.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C