135 hentede inspiration og diskuterede med hinanden på Årets Offentlige Bestyrelseskonference

PowerPoint-præsentationerne fra oplægsholdere på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 26. oktober 2016 i København. Vedhæftet er den redaktionelle opsamling fra dagen i et særnummer af Dagens Dagsorden.

Jens Kristian Sommer
Redaktør
Dagens Dagsorden

I samlet flok om formiddagen og delt i to workshops for hhv. forsyningssektoren hhv. uddannelsessektoren eftermiddagen var 135 bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre med interesse for offentligt bestyrelsesarbejde samlet til den femte Årets Offentlige Bestyrelseskonference 26. oktober 2016 i København. Viden om og inspiration til konferencetemaet Find vej i megatrends fik vi fra 9 engagerede og meget vidende oplægsholdere – se syv af de ni oplægsholderes PP ved at klikke på navnene neden for:

Direktør Jesper Nybo Andersen, Orbicon

Professor Anders Drejer, Aalborg Universitet

Direktør Stina Vrang, DEA

Direktør Gitte Nørgaard, Aarhus Business College

Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

Formand, Niels Nygård, Danmarks Idrætsforbund

Vedhæftet er særudgaven af Dagens Dagsorden med en redaktionel opsamling fra alle oplæg og workshops.

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C